5.5. Digin haasteena turvallisuus

Digin haasteena turvallisuus

Digin haasteena turvallisuusDigitalisaatiolla on myös haasteensa, varsinkin laajalla kansainvälisellä kentällä. Tietoturvallisuus ja kyberturvallisuus puhuttavat eniten digimaailmassa. Tällä hetkellä niiden vaikutukset näkyvät monien maiden isoihin yhteiskuntarakenteisiin suunnattuina häiriöinä ja haittatekijöinä.

Laajat verkkopalveluhyökkäykset ovat haitanneet internetin kautta tapahtuvaa toimintaa mm. pankkipalveluissa, valtionhallinnon sivuilla, yhteiskunnalle tärkeiden palveluiden sivustoilla sekä joissakin yksityisten suuryritysten palveluissa. On ollut hyvä todeta, että häiriöiden taustalla hääriviä tahoja on saatu kansainvälisellä yhteistyöllä kiinni ja saatu myös vastuuseen teoistaan.

Jokaisen yrityksen on syytä hoitaa oman yrityksensä tietoturvallisuus ajan tasalle, mieluummin etu- kuin jälkikäteen.

Myös kaikkia yksityisiä netin käyttäjiä pyydetään huomioimaan omien laitteidensa ja yhteyksiensä turvallisuus kuluttajille suunnattujen tietoturvapalveluiden ja -ohjelmistojen kautta.

Kaikkien tahojen on syytä tallentaa omat tiedostonsa aika-ajoin oman koneen ulkopuoliselle muistille, kovalevylle tai tikulle.