4.2. Domain on myös yrityksesi aineetonta omaisuutta

Domain on myös yrityksesi aineeton omaisuus

Domain on myös yrityksesi aineeton omaisuusAineeton omaisuus (IPR eli Intellectual Property Right) mm. tavaramerkit, patentit, domainit ovat kasvavasti yritysten suurimpia omaisuuksia. Useat tahot ovat ymmärtäneet, kuinka tärkeää on investoida aineettomaan omaisuuteen, joka näkyy ja kuuluu kaikkialla. Enää ei ole valitettavasti itsestään selvää, että oman tuotteen lanseeraus ja nimen luonti markkinoilla tarkoittaisi omistusoikeutta nimeen. On siirrytty aikaan, jossa markkinointiryhmä tai viestintätoimiston (sisältäen mm. tavaramerkki-, konsultti-, mainos- ja digitoimistot) pieni ydinryhmä suunnittelee asiat kypsiksi ja tekee tarpeelliset rekisteröinnit valmiiksi jo ennen asian laajempaa julkistamista edes yrityksen oman organisaation sisällä.

On vaikeaa kuvitella, että tulevaisuudessa minkään alan yrityksellä olisi menestyvä brändi, mutta sen hallussa ei olisi oman brändinsä yritysnimeä ja/tai tavaramerkkiä sekä domainia. Aineettoman omaisuuden yhtenä etuna on lisäksi se, että sitä voidaan kaupallisesti hyödyntää ja kasvattaa tuloksekkaasti kaiken aikaa. Tämän kaupallisen päivittäistoiminnan lisäksi sen ohessa kasvava tunnettavuus ja kaiken keskipisteessä oleva aineeton omaisuus on omine rekisteröinteineen usein ensiarvoisen hyvää ”kauppatavaraa”.

Tämän ajatuksen ja näkökulman selkeyttämiseksi voisi ajatella esimerkin hahmottamaan tätä näkemystä. Miltei kaikki tietävät vajaat 10 vuotta sitten perustetun saksalaisen kenkäalan yrityksen sen nimestä ja domainista. Yritys keskittyy kasvavaan ja kansainväliseen verkkokauppaan, jonka liikevaihto on miljardeja euroja. Mikäli yrityksen arvoa mitattaisiin kuvitteellisina lukuina siten, että varaston ja logistiikan arvo olisi 150 milj. euroa, mutta aineettoman omaisuuden (domainit, tavaramerkit) arvo olisi jopa moninkertainen tuohon materiaaliseen arvoon nähden. Samalla kun yritys on tehnyt ja kasvattanut kauppaa muutamia vuosia, on se rakentanut itselleen erittäin merkittävän omaisuuserän aineettomalle puolelle.

Jälkimarkkinoillakin domaininvestointi voi olla vain parin kuukauden työntekijän palkan arvoinen, mutta tällä domaininvestoinnilla ei ole sivukuluja, ja se on lähtökohdiltaan ikuinen sisältäen erittäin pienet ylläpitokustannukset (9 €/vuosi/Viestintävirasto).

Maailmassa ja Suomessa on paljon esimerkkejä siitä, kuinka yrityksen liiketoiminta nojaa pelkästään internettoimintoihin ja yrityksen vahvimpaan markkinointinimeen, domainiin. Yksikään eteenpäin suuntaava yritys ei luopuisi helpolla vahvasta domainasemastaan ja siitä tunnettavuudesta, jota se on itselleen markkinoilta saanut. Pelkkä domainnimen vaihto saattaisi jopa romuttaa koko yrityksen toiminnot.

Kaikki maailman kalleimmat domainit ovat perussanoja niiden perusmuodossa. Ne ovat alansa keskeisiä domaineja/verkkotunnuksia.