3.7. Ekologinen valinta

Ekologinen valinta

Ekologinen valintaLähtökohdiltaan internet on erittäin ekologinen valinta.

Haasteena sekä laajemmankin keskustelun piirissä ovat olleet isot konesalit ja palvelinkeskukset. Näitä kuitenkin kehitetään koko ajan siten, että niiden energiakulutus ja energian tuotto saadaan varmasti vastaamaan myös tulevaisuuden ilmastohaasteita. Jäähdytysratkaisuja kehitetään jatkuvasti ja tehokkuuden nostaminen tapahtuu tulevaisuudessa yhä enemmän ympäristön ehdoilla. Suomi toimii tässä hyvänä kansainvälisenä esimerkkinä.

Tämän tekijän jälkeen, kun tarkastellaan internetin ympäristöedellytyksiä, voidaan ymmärtää sen tuovan monia ekologisia säästöjä. On varmaa, että ekologisempaa tehokkaasti kasvavaa maailmanlaajuista toimintaympäristöä kuin mitä internet edustaa, ei ole olemassa nyt eikä lähitulevaisuudessa.

Mikä ekologinen vaihtoehto voisi korvata internetin ja tietokoneen tuomat edistykselliset palvelut? Fyysinen matkustaminen tiedon perässä, hidas ja perinteinen viestinnällinen toiminta, perinteiset kirjat uudenlaisten digikirjojen tilalle koulussa, verkkopankit perinteisiksi pankkikonttoreiksi, monet verkkokaupat kivijalkaliikkeiksi, digikuvat printeiksi, printtimediat korvaamaan kaikki verkkojulkaisut, postinkuljetus pyörille, navigaattorit painetuiksi kartoiksi, dokumenttien tallennus digitaaliseksi tulostuksen sijaan, musiikin kuuntelu CD:tä tai elokuvan vuokraaminen vuokrausliikkeestä….

Esimerkit ovat normaalin kuluttajan ymmärtämiä ”tavallisia” asioita, mutta mitä säästöjä tämä teknologinen kehitys internetin avulla tarkoittaa laajassa ja kansainvälisessä yritysmaailmassa? Siihen kysymykseen eivät nämä sivustot riitä vastaamaan.