5.2. Innovaatioiden keskus

Digimaailma on innovaatioiden keskus

Digimaailma on innovaatioiden keskus
Tuon tuostakin voimme lukea ja nähdä uusi innovaatioita, joita rakennetaan internetin ympärille.

Esineiden internet (The Internet Of Things), teollinen internet, tulee muuttamaan toimintoja ja toimintatapoja merkittävästi. Se on uuden aikakauden alkua, jolloin älykkäät laitteet viestittelevät, keskustelevat ja tallentavat niillä tehtyjä toimenpiteitä taloudellisuuden, turvallisuuden, tehokkuuden, luotettavuuden ja reaaliaikaisuuden hengessä. Tämä vauhdilla kehittyvä toimintatapa palvelee montaa toimialaa, mutta varsinkin laitevalmistajia ja ohjelmointiyrityksiä. Valmiit sovellukset ja toiminnot palvelevat etenkin suurempia teollisuusalan yrityksiä. Lähitulevaisuudessa tekniikkaa ideoidaan ja sovelletaan kaikkeen mahdolliseen isojen yritysten ja kuluttajien väliseen tarvemaastoon.

5G-verkkotekniikka markkinoille laajasti

Kun tämän vuosikymmenen lopulla ja vuoden 2020 alussa tuodaan uusi 5G-verkkotekniikka markkinoille laajasti, nopeutuu tiedonsiirto merkittävästi. Tämä tulee mahdollistamaan uusien sovellusten käytön entistä tehokkaammassa ja laajemmassa mittakaavassa. 5G-verkkotekniikkaan ja esineiden internetiin sijoittavat miltei kaikki maailman suurimmat alalla toimivat tietoliikenne- ja elektroniikkayritykset, puhelin- ja tietokonevalmistajat, operaattorit, verkkoyhtiöt, videokuvansiirtoyritykset, hakukoneyhtiöt, ohjelmointiyritykset ym., perinteisten teollisuusalojen uuspanostuksia unohtamatta.

5G:n tuomia mahdollisuuksia

5G:n tuomia mahdollisuuksia testataan jo nyt koko ajan ympäri maailman. Pian toinen toistaan parempia tuotteita, palveluita ja uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia esitellään kaikkien viestintä- ja mediakanavien kautta alan potentiaalisille yhteistyöyrityksille, alan teollisuudelle ja viimein meille tavallisille kuluttajille kehittyneinä palveluina.

Virtuaalimaailma

Virtuaalimaailmalle 5G:n tuoma kehitys on miltei ehdotonta. Tulevaisuudessa se on paljon muutakin, kuin ainoastaan nuorten suosima pelimaailma. Virtuaalitodellisuus luo uutta liiketoimintaa monelle kentälle, pelialan siivittämänä koulutuksesta matkailuun saakka.

Pilvipalvelut

Pilvipalvelut ovat jo valloittaneet internetin ja sen käyttäjät. Nämä palvelut eivät sijaitse fyysisesti enää omassa koneessasi, vaan voit käyttää niiden kaikkia palveluita ja hyötyjä ikään kuin etänä. Edut ovat valtavat. Pilvipalvelut ovat turvallisia, ja ne säilyvät, vaikka nykykoneesi hajoaisi kesken kaiken. Useimmiten niihin on mahdollista saada helposti yhteys millä tahansa päätelaitteella ja pilvipalveluiden tuotteet edustavat parasta ja ajantasaista ohjelmistoa ja palvelua.

Mobiilimaailma on jo pitkään ollut mukana internetin keskiössä. Mobiilisovelluksia on rakennettu ja rakennetaan koko ajan paremmin kuluttajia ja yrityksiä palveleviksi kokonaisuuksiksi.

Paljon puhuttu tieto- ja viestintäteknologian ala ICT (information and communications technology) tutkii, kehittää ja valmistaa jatkuvasti uutta elektroniikkaa mm. viestintäalalle. Tällä toimialalla Suomea on pidetty erittäin vahvana ja innovatiivisena osaajana, – jossain mielessä edelläkävijänä. Uuden teknologian myötä alan kehitykselle on luotu paljon haasteita ja mahdollisuuksia, joskin kilpailu on todella kovaa ja erittäin kansainvälistä.

Verkkopankki

Verkkopankki on jo kaikille erittäin tuttu käsite, mutta nuoret ja nykyaikaa helpommin omaksuvat ihmiset hoitavat pankkiasiansa jo mobiilisti älykännykällä. Tässäkin kohtaa on vaikea kuvitella, että nuori joka on aina käyttänyt pankkia internetin välityksellä mobiilisti, palaisi takaisin pankin tiskille tai edes pankkiautomaatille. Nykykehitys on heille luontaista, ja se on helposti perusteltavissa ja hyväksyttävissä. Heidän pankkiaulansa ja -holvinsa ovat aina mukana kädessä tai taskussa, ilman ensimmäistäkään jonotusnumeroa tai ajanvarausta.

Asunnon ostajat katsovat vaihtoehtoisia asuntoja ensiksi netistä kuvin, sanoin ja nyt myös videoin. Kun tämä kanava on tarkkaan tutkittu, niin vasta sen jälkeen asiakas ottaa mahdollisesti yhteyttä kiinteistövälittäjään tai lähtee asuntoesittelyyn. Ilman nettiä asunnonkin myynti olisi miltei mahdotonta.

Auto ja internet
Auto ja internet ovat tulevaisuudessa integroidussa paketissa.

Media on siirtynyt hitaasti kiiruhtaen nettiin ja lähitulevaisuudessa ehkä yksikään media ei pärjää ilman omaa nettimediaa. Nettimedia mahdollistaa median lukemisen ja katsomisen netin välityksellä paikasta riippumatta periaatteessa missä tahansa; kotona, töissä, mökillä, veneellä, laivassa, kasvavasti lentokoneessa ja ulkomaillakin – ja silloin näihin paikkoihin seuraavat myös medioiden mainostarjonta. Tämä tarjoaa mainostajalle hyvän mahdollisuuden olla esillä aina mainospakettinsa kanssa juuri silloin, kun kuluttaja itse valitsee tämän katsomisajankohdan missä tahansa.